Intakegesprek:"Uw kind is uniek. Daarover willen wij het graag met u hebben".Geen kind is hetzelfde. Wij willen een veilige, vertrouwde omgeving voor uw kind
creëren.
Daarom vinden wij het belangrijk om te weten hoe een kind is. Uiteraard wilt u ook
weten wie wij zijn en wie er op uw kind past.Tijdens een intakegesprek brengen wij u op de hoogte van de gang van zaken
bij "De Grote Beer". Ook heeft u dan de mogelijkheid informatie te geven
over uw kind. Bovendien spreken we een "wenperiode"af. Gedurende deze
periode komt uw kind een paar keer op bezoek.