Wachtlijst:

 


In principe plaatsen wij kinderen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding.
Broertjes of zusjes van een kind dat de kinderopvang al bezoekt, hebben voorrang.