Vanaf 1 januari 2016 houdt de huidige Klachtenregeling op te bestaan.

Hiervoor in de plaats komt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kinderopvang De Grote Beer is hier bij aangesloten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.