Contact met de ouders:


Kinderopvang zien wij als een aanvulling op de opvoeding thuis.
Een goed contact met de ouders achten wij van groot belang.

Er vindt een dagelijkse overdracht plaats met het brengen en halen van uw kind.                                                                                                                                        
Hierdoor weet u wat er op de kinderopvang gebeurt en wij hoe
het thuis gaat.

De dagelijkse gebeurtenissen van kinderen tot één jaar houden wij
bij in een kinderdagverblijfboek.
Als kinderen één jaar zijn geweest houden wij de bijzonderheden ook
bij, maar dan in een zelfgemaakt mapje, tot ze naar de peutergroep

gaan.

Mocht er met een kind van de BSO iets aan de hand zijn, dan kunt u dit altijd

telefonisch doorgeven. De leidster van de BSO kan hier dan rekening mee houden.