Tienminutengesprek:Jaarljks zijn er voor de kinderen van de dagopvang tienminutengesprekken.

Hierin bespreken wij de ontwikkelingen van uw kind met u.