Oudercommissies:

 

Er is een oudercommissie voor het kinderdagverblijf ( KDV ) en een oudercommissie voor de buitenschoolse opvang ( BSO ).

 

Waarom een oudercommissie?

Wij zijn aan de ene kant om de belangen van de kinderen en de ouders te behartigen en aan de andere kant om de kinderopvang gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Mocht je iets met ons willen delen, laat het ons dan weten. Alleen dan kunnen we de ouders vertegenwoordigen.

 

Oudercommissie KDV


Op dit moment bestaat de commissie van het KDV uit vijf leden:

  • Obed Koopmans 
  • Suzan Ozsaran (penningmeester),
  • Jelmer Prins (secretaris),
  • Stieneke Mulder
  • Fleur Kamps

 

Heb je vragen? Spreek ons gerust aan, of bel of mail ons.
Onze foto’s en gegevens hangen in de hal van KDV De Grote Beer. Je kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: oc.kdv.degrotebeer@gmail.com.

 

 Oudercommissie BSO

 

Op dit moment bestaat de oudercommissie van de BSO uit drie leden:

  • Jitske Meindertsma (voorzitter )
  • Jaap Klijn ( secretaris )
  • Agnes Knegt ( penningmeester )

Heb je vragen? Spreek ons dan gerust aan, of bel of mail (ocbsodegrotebeer@gmail.com) ons.

Onze foto's hangen aan de muur op BSO De Grote Beer.